关于一铭


Position:Home / About Us /

Công ty phần mềm Nhất Minh  thành lập vào năm 2004, là một doanh nghiệp công nghệ cao chuyên sâu về lĩnh vực nghiên cứu khai thác các phần mềm cơ bản thông dụng, nền điện toán đám mây và dịch vụ dịch thuât song ngữ giữa ngôn ngữ 10 nước ASEAN với tiếng Trung. Công ty là doanh nghiệp nghiên cứu và khai thác hệ điều hành sản xuất trong nước đầu tiên được niêm yết trên thị trường OTC, Mã số giao dịch chứng khoán: 831266.

Từ khi thành lập, công ty lấy việc hỗ trợ công tác bản quyền hóa phần mềm quốc gia làm cơ hội, lấy việc phổ biến hệ điều hành sản xuất trong nước làm trách nhiệm của mình, góp sức thúc đẩy công tác bản quyền hóa phần mềm quốc gia. Dưới sự hỗ trợ  và chỉ đạo của các cơ quan nhà nước có liên quan, công ty theo bước các công nghệ đi trước như phần mềm cơ bản, internet và điện toán đám mây, không ngừng khai thác sáng tạo, hiện nay người dùng đã trải khắp 31 tỉnh thành trên cả nước.


Trụ sở tổng công ty nằm tại Bắc Kinh, các công ty chi nhánh bao gồm công ty Quảng Tây, công ty Trùng Khánh, công ty Hồ Bắc, trụ sở Quảng Đông, trụ sở Giang Tô và trụ sở Liêu Ninh.


Công ty Nhất Minh là đơn vị giữ chức phó chủ tịch liên minh hỗ trợ phần mềm nguồn mở Trung Quốc, cũng là đơn vị thành viên hạt nhân của các tổ chức như Hiệp hội sử hữu trí tuệ Trung Quốc, Hiệp hội ngành phần mềm Trung Quốc-CSIA, Liên minh phần mềm Trung Quốc-CSA, China Information Terminal OS Alliance-COSA, Liên minh chiến lược sáng tạo công nghệ  phần mềm cơ bản và phần mềm nguồn mở-UNIFOSIS, Liên minh ngành IT Trường Phong Bắc Kinh và Hiệp hội phần mềm Quảng Tây, vv …


Là nhà cung cấp phần mềm phổ thông đứng đầu trong nước, công ty phần mềm Nhất Minh lần lượt thành lập Viện nghiên cứu công nghệ phần mềm nguồn mở (oss) Nhất Minh Bắc Kinh, Trung tâm nghiên cứu và khai thác Nam Ninh, đồng thời còn thành lập phòng thí nghiệm liên hợp và cơ quan hợp tác với những trường đại học nổi tiếng trong nước như Trường đại học Bắc Kinh, Trường đại học Thanh Hoa, Trường đại học bưu điện Tây An, Trường đại học khoa học và công nghệ điện tử, Trường đại học dân tộc Quảng Tây, vv...


Công ty còn vinh dự nhận được một loạt giải thưởng gồm Giải thưởng doanh nghiệp đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực hệ thống điều hành dịch vụ thông tin và phần mềm Trung Quốc năm 2014, Giải thưởng sức ảnh hưởng sáng tạo trong ngành dịch vụ thông tin và phần mềm Trung Quốc năm 2013-2014, Bằng chứng nhận doanh nghiệp có sức ảnh hưởng lớn nhất về bản quyền Trung Quốc năm 2014, Bằng chứng nhận doanh nghiệp phần mềm ưu tú Quảng Tây, Bằng chứng nhận doanh nghiệp ứng dụng thông tin hóa Quảng Tây và Bằng chứng nhận chỉ số hài lòng khách hàng cao nhất của hệ thống điều hành sản xuất trong nước danh cho doanh nghiệp Trung Quốc năm 2016.