产品介绍

Hệ điều hành phiên bản máy chủ Nhất Minh là một nền tảng hệ điều hành thông dụng cho cấp doanh nghiệp, phù hợp với ngành dịch vụ mạng thông dụng như dịch vụ Web, tới các ứng dụng chủ chốt cấp doanh nghiệp như telecom, tài chính, chính phủ và quân đội. 


Hệ điều hành phiên bản máy chủ Nhất Minh đã tiến hành tối ưu hóa toàn diện các mặt của hệ thống như tính tin cậy, tính năng, tính an toàn, tính dễ dàng sử dụng, tính khả dụng và tính quản lý, cung cấp cho doanh nghiệp một nền tảng máy tính ổn định, an toàn, đáp ứng nhu cầu của người dùng đối với hệ thống ứng dụng quan trọng từ 32 bit đến 64 bit, là trung tâm dữ liệu lớn mạnh hoặc cụm máy chủ ứng dụng mạng lưới phân phối, tạo ra giá trị nghiệp vụ có hiệu quả cao liên tục.


Sản phẩm máy chủ Nhất Minh nhận được sự tin cậy từ khách hàng nhờ những ưu điểm như ổn định, an toàn, hiệu quả cao, hỗ trợ tốt cho những ứng dụng quan trọng của doanh nghiệp.