产品介绍

Dịch thuật đám mây Nhất Minh là nền tảng cung cấp dịch vụ dịch thuật song ngữ giữa tiếng Trung và ngôn ngữ các nước Đông Nam Á. Thông qua ứng dụng mạng lưới và công nghệ điện toán đám mây, phần mềm này tiến hành tập hợp một kho dữ liệu ngôn ngữ toàn diện với khoảng 100 vạn mục từ, có thể thông qua thiết bị di động (iphone, ipad, Android...) để thực hiện các thao tác như tra cứu từ điển, tra câu ví dụ, học từ vựng và dịch máy trực tuyến, đồng thời có thể thông qua mạng internet để hoàn thành các dịch vụ như đặt đơn hàng trực tuyến, thanh toán trên mạng và tìm kiếm chuyên viên dịch thuật, hỗ trợ phản hồi ý kiến sau khi sử dụng dịch vụ. 


Dịch thuật đám mây Nhất Minh hiện hỗ trợ các thứ tiếng sau: Tiếng Thái, tiếng Việt, tiếng Miến Điện, tiếng Malaisia, tiếng Lào, tiếng Inđônêxia và tiếng Campuchia, có thể thực hiện dịch vụ dịch thuật song ngữ giữa tiếng Trung và các thứ tiếng được nêu như trên. Sản phẩm bao gồm nhiều chức năng sử dụng như dịch từ điển, dịch toàn văn, dịch trang Web và dịch theo giọng nói, có thể đáp ứng tốt nhu cầu phiên dịch của người dùng trong các lĩnh vực như du lịch, thương mại, hội nghị, đọc sách,v.v...